Κέλυφος Προσόψεις Κτιρίου

Oikonrg

Oikonrg

water leak

Εντοπισμός Επισκευή Διαρροών Υγρασίας

Εντοπισμός  Διαρροών Υγρασίας με χρήση Θερμογραφίας & Υπερήχων. Η εμφάνιση υγρασίας στα δομικά στοιχεία είναι συχνό πρόβλημα και αρκετές φορές ο εντοπισμός των αιτιών δεν είναι εμφανής.