Μελέτη Φωτισμού

meleti foΤismou
Μελέτη Φωτισμού

Η μελέτη φωτισμού και η επιμελής εφαρμογή της είναι ζωτικής σημασίας σε επαγγελματικούς , βιομηχανικούς αλλά και οικιακούς χώρους.   Ακολουθώντας τα πρότυπα φωτισμού EN12464:1 & EN12462:2 και συνυπολογίζοντας την ακριβή χρήση αλλά και τις ιδιαιτερότητες του χώρου (χρωματισμοί, σκιάσεις κτλ) επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η σωστή επιλογή των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας  και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας . Ενας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η μείωση των προβλημάτων βιολογικών επιπτώσεων  σύμφωνα με το πρότυπο φωτοβιολογικής καταλληλότητας ΕΝ 62471.

Η μελέτη και εγκατατάσταση αφορούν κυρίως τις παρακάτω κατηγορίες φωτισμού:

  • Φωτισμός καταστημάτων λιανικής πώλησης
  • Φωτισμός για δραστηριότητες σε βιομηχανίες και χειρονακτικές εργασίες
  • Φωτισμός γραφείων
  • Φωτισμός σε χώρους δημόσιας συγκέντρωσης
  • Φωτισμός σχολείων και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
  • Φωτισμός υγειονομικών εγκαταστάσεων.