Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – Ηλεκτρολογικές Εργασίες, OikoNrg
Η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις μεταβίβασης, αλλαγή χρήστη ή και ακόμη αφού λήξει το παλαιό πιστοποιητικό της κατοικίας. Η έκδοση πιστοποιητικού αφορά στον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης .