Υδραυλικές Εργασίες Επισκευή Ανακαίνιση

Υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης σε διαμέρισμα ή πολυκατοικία, ανακαίνιση λουτρού , επισκευή διαρροών δικτύου , αντικατάσταση υδρορροών & στηλών αποχέτευσης .
Παράδοση έργου σε προσυμφωνημένο χρόνο και κόστος.