Άδειες Λειτουργίας Πυροπροστασία

Πυροπροστασία
Πυροπροστασία

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την σύνταξη φακέλου αδειοδότησης καταστημάτων επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων.

Μελέτη Πυροπροστασίας   Δίκτυα Πυρόσβεσης 

Μελέτη Πυροπροστασίας σε υφιστάμενα ή νεόδμητα κτίρια , εγκατάσταση δικτύων πυρόσβεσης σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Κατά την διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων ή βιομηχανικών χώρων αναλαμβάνουμε την έκδοση φακέλου μελέτης, την υλοποίηση της εγκατάστασης πυρόσβεσης καθώς και την κατάθεση μελέτης έως και την πλήρη παράδοση του έργου.