εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ασκούνται από εξωτερικό συνεργάτη ή από τον ίδιο τον εργοδότη, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να έχει διαθέσιμη, την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, που αφορά την επιχείρησή του.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας που απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό, εφόσον ο ίδιος ο εργοδότης έχει επιμορφωθεί κατάλληλα, συντάσσει ο ίδιος την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Για τις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου δεν μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργοδότη αλλά από εξωτερικό συνεργάτη.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πραγματοποιείται με τη συνεργασία του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας.

ενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

  • Για το Σπίτι
  • Την Επιχείρηση