Επισκευή Μπαλκονιών Μετοπών Στηθαίων

Επισκευή  Μπαλκονιών Μετοπών Στηθαίων, OikoNrg
επισκευή μετοπών, μαρμάρων σε προσόψεις

 Οι φθορές και η ανάγκη επισκευής όψεων και μπαλκονιών ειδικά σε παλαιότερες πολυκατοικίες πολύ συχνά δημιουργούνται από τη φθορά των δομικών υλικών και συχνότερα από υγρασίες που εισχωρούν στα επιχρίσματα και τον οπλισμό.

Επισκευή Στηθαίων

  Τα στηθαία της πολυκατοικίας συνήθως παρουσιάζουν προβλήματα στα σημεία σύνδεσης με την πλάκα της οικοδομής όταν δεν υπάρχει στεγανοποίηση μεταξύ στηθαίου και σκυροδέματος ή καλή απορροή των ομβρίων προς τις υδρορροές.

Επισκευή Μπαλκονιού

  Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται στα μπαλκόνια της πολυκατοικίας όταν έχουμε διόδους νερού και υγρασίας από το δάπεδο μέσα από μάρμαρα ή πλακάκια προς την πλάκα του μπαλκονιού.  Πολύ συχνή είναι και η διαρροή που παρουσιάζεται γύρω από τις υδρορροές με διαφυγή του νερού είτε στην τοιχοποιία είτε στην οροφή του μπαλκονιού.

 Υγροποίηση Καμινάδας 

Επισκευή  Μπαλκονιών Μετοπών Στηθαίων, OikoNrg

Επισκευή επιχρισμάτων και αντικατάσταση καμινάδας κεντρικής θέρμανσης

Διάβρωση επίσης μπορεί να προκληθεί και από  καμινάδες κεντρικής θέρμανσης που παρουσιάζουν ρηγματώσεις και υγροποιήσεις κατά τη λειτουργία τους ειδικά στις περιπτώσεις αλλαγής καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο.

 

Οξείδωση Κάγκελων 

Η εκδήλωση της διάβρωσης μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο στο μπαλκόνι ή στη εξωτερική τοιχοποιία. 
  Επίσης τα σημεία πάκτωσης και στήριξης των κάγκελων στα μπαλκόνια είτε έχουν στηθαίο Επισκευή  Μπαλκονιών Μετοπών Στηθαίων, OikoNrgείτε στηρίζονται απευθείας στην πλάκα και καλύπτονται με μάρμαρο, είναι σημεία όπου μπορεί να εισχωρήσει το νερό και να δημιουργήσει παρόμοια προβλήματα.

  Στην περίπτωση που το νερό και η υγρασία έχει περάσει μέσα από μικρές ρηγματώσεις της πλάκας στο μπαλκόνι η άμεση συνέπεια είναι η σταδιακή οξείδωση του οπλισμού και η αποκόλληση τμημάτων είτε μπετόν είτε σοβά κυρίως στις ακμές της πλάκας.

  Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις μετόπες της πολυκατοικίας όταν έχουμε νερά που παγιδεύονται στα σημεία σύνδεσης των μετοπών με αποτέλεσμα την σταδιακή αποκόλληση τους αλλά και την εισροή υγρασίας στα επιχρίσματα ή τον οπλισμό.

  Σε κάθε περίπτωση η όποια επέμβαση θα πρέπει να προβλέπει και την στεγανοποίηση των σημείων εισροής για την παράταση του χρόνου ζωής της επισκευής.

  Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ο έλεγχος όχι μόνο των τμημάτων που έχουν ορατά διαβρωθεί αλλά και όλων των σημείων που πιθανολογούμε ότι έχει περάσει υγρασία και έχει αρχίσει η διάβρωση.

 

Ασφάλεια Κτιρίου

  Το σημαντικότερο πρόβλημα που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εκτίμηση κινδύνου για την πιθανότητα αποκόλλησης τμημάτων της όψης της πολυκατοικίας για την αποφυγή βλάβης σε ανθρώπους ή περιουσίες.

  Η έγκαιρη και ασφαλής επισκευή είναι απαραίτητη, ειδικά σε κτίρια πολυκατοικιών όπου έχουν ήδη δείγματα διάβρωσης.

  Οι εργασίες αφορούν την επισκευή των φθαρμένων τμημάτων στις προσόψεις στα μπαλκόνια στις μετόπες ή και τα στηθαία πολυκατοικιών.

Επισκευή και τρόπος προσέγγισης

  Για την προσέγγιση στο σημείο επισκευής χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους προσέγγισης, ανάλογα με το είδος των εργασιών, την έκταση της επισκευής αλλά και τη διαμόρφωση του χώρου.
Έχουμε στη διάθεσή μας αναβατόρια, καλαθοφόρα οχήματα ή και σκαλωσιές έτσι ώστε να πλησιάζουμε κατά περίπτωση το σημείο των εργασιών με ασφάλεια και ευελιξία.

Επισκευή  Μπαλκονιών Μετοπών Στηθαίων, OikoNrg

Μελέτη Φωτισμού

Φωτισμός καταστημάτων λιανικής πώλησης, Φωτισμός βιομηχανίες, Φωτισμός γραφείων, Φωτισμός εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων,
Φωτισμός υγειονομικών εγκαταστάσεων

Δείτε Περισσότερα....
Επισκευή  Μπαλκονιών Μετοπών Στηθαίων, OikoNrg

Άδειες Λειτουργίας Πυροπροστασία

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την σύνταξη φακέλου αδειοδότησης καταστημάτων επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων. Μελέτη Πυροπροστασίας   Δίκτυα Πυρόσβεσης  Μελέτη Πυροπροστασίας σε υφιστάμενα ή νεόδμητα κτίρια , εγκατάσταση δικτύων πυρόσβεσης σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Κατά την διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων ή βιομηχανικών

Δείτε Περισσότερα....