Επισκευή Συντήρηση Κτηρίου
Ενεργειακή Αναβάθμιση
oikonrg logo
εξοικονομω αυτονομω

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Σχετικά με το νέο Πρόγραμμα

Tο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ»  αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον, με διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση.
Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ έχει υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο που δίνει έμφαση στην ενεργητική εξοικονόμηση.

Βασικές Δέσμες

   Οι δυο βασικές δέσμες παρεμβάσεων αφορούν αφενός στη βελτίωση του κελύφους της κατοικίας, αφετέρου των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

   Τα νέα στοιχεία του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ, είναι μεταξύ άλλων οι παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας, η επιδότηση για εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. έξυπνες πρίζες, έξυπνοι θερμοστάτες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης κ.α.)

   Χαρακτηριστικά «τα αυτόματα συστήματα φωτισμού με αισθητήρες φωτός και κίνησης επιτρέπουν στα φώτα να ανάβουν μόνο όταν και όσο πρέπει, εξοικονομώντας μέχρι και 70% στην κατανάλωση ενέργειας του φωτισμού»

   Μια δεύτερη κατηγορία παρεμβάσεων αφορά σε πολυκατοικίες, και μόνο για τους κοινόχρηστους χώρους και άρα δεν απαιτούν παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα.

Χρηστικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας).


Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 

 

Εισοδηματικές Κατηγορίες

εισοδηματικά κριτήρια εξοικονομώ αυτονομώ

COVID-19 premium. Λόγω των οικονομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού προστίθεται επιπλέον +10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021.


Ενεργειακό premium : Για τα μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ προστίθεται επιπλέον 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β ενεργειακή κατηγορία.

 

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση εξαρτώνται από την χρονολογία ανέγερσης του οικοδομήματος με σημείο αναφοράς τις 14/3/1983. Εφόσον η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν ή μετά χρειάζονται ανάλογα τα εξής δικαιολογητικά:

 Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( προαιρετικό για κατασκευές πριν το 1983 αλλά υποχρεωτικό για μετά το 1983 ).
 Αριθμός κτηματολογίου ή Κ.Α.Ε.Κ. ( Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ).
 Τοπογραφικό διάγραμμα.
 Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό.
 Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 – εάν υπάρχει χρειάζονται οι δέκα πρώτες σελίδες της μελέτης).
 Λογαριασμός της ΔΕΗ ή/ και λογαριασμού φυσικού αερίου αν υπάρχει (προαιρετικά).
 Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει).
 Το Συμβόλαιο του ακινήτου ή έγγραφο δήλωσης Ε9.
 Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση).
 Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( για ακίνητα μετά το 1983).
 Στοιχεία ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο).

Τι Επιδοτεί, Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).


Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
   Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)
  Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
   Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
  Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
  Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
   Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.
 • Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
  5.1 Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
   επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
  Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)
  5.2 Συστήματα αποθήκευσης
   Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού
 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
  CE Πιστοποιημένες
  επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον
 • Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
  Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας
  α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
  β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
  γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ.)
 • Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
  8.1 Αναβάθμιση ανελκυστήρα
   Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και
   η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους
  8.2 Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
   Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
   Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
  Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

 

 

Ορια Επιλέξιμων Δαπανών

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις €80.000.

Παρέχεται η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών, ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του Προγράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.

Αλλαγές σε Σχέση με το "Εξοικονόμηση κατ'οίκον"

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με τον το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Β’ Κύκλος» είναι :

 • Απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων
 • -Ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση-στόχος του νέου προγράμματος: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες
 • Αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης,
  o ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β: +10%
  o COVID-19 premium για τα έτη 2020 – 2021: +10%
  o ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης
 • Αίρεται ο περιορισμός μιας αίτησης ανά ωφελούμενο
 • Επιλέξιμες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω
 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ενεργειακών παρεμβάσεων 1,2 € ανά εξοικονομούμενη KWh
 • Ανώτατος συνολικά επιλέξιμος προϋπολογισμός (ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου
 • Νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις
  o Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
  o Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
  o Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
 • Ελάχιστος ενεργειακός στόχος αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες
 • Κίνητρα για πολυκατοικίες
  διακριτός Π/Υ και διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
  Δύο τύποι αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
   Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Α: Κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα
   Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Β: Μόνο Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις
  o Δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΟΥ εισοδήματος το οποίο προσαυξάνεται με 10% για τα έτη 2020 – 2021 COVID-19 premium ενώ

  Επιπλέον δίνεται ενεργειακό premium στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α 10% οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (αναβάθμιση κτιρίου από Ζ/Η ενεργειακή κατηγορία σε τουλάχιστον Β)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τις επιλέξιμες κατοικίες αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο, σε διακριτές χρονικά ημερομηνίες ανά Περιφέρεια. Τέλος, για τις πολυκατοικίες προβλέπεται διακριτός προϋπολογισμός και η σχετική έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται το Δεκέμβριο.

περιεχόμενα σελίδας

ενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

 • Για το Σπίτι
 • Την Επιχείρηση