Ενεργειακή Αναβάθμιση

Επισκευή  Συντήρηση Κτηρίου

Eνεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι το σύνολο των παρεμβάσεων που απαιτούνται προκειμένου αυτό να ανέβει ενεργειακή κατηγορία στην κλίμακα από Α έως Η όπως αυτή ορίζεται από τον ισχύοντα σήμερα κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) και όπως αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

   Η ανάγκη για μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και λιγότερο ενεργοβόρα κτίρια έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια επιτακτικά για διάφορους λόγους με κύριους την κλιματική αλλαγή και τα μεταβαλλόμενα κόστη των καυσίμων.    

Ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να προκύψει είτε με “παθητικές” παρεμβάσεις (πχ. κέλυφος, κουφώματα, μονώσεις) είτε με “ενεργητικές” παρεμβάσεις στη ενεργειακή διαχείριση των πόρων του κτιρίου. 

Ενσωματώνουμε την τεχνογνωσία και τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις, εξειδικεύοντας κάθε φορά στο κτίριο που αναλαμβάνουμε να αναβαθμίσουμε.

Μειώστε τις κοινόχρηστες δαπάνες για θέρμανση και ρεύμα

  Η ενεργειακή αναβάθμιση σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, αφορά στην αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης, τον  αυτοματισμό εξοικονόμησης ενέργειας με έξυπνες συσκευές αλλά και την προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

  Ο συνδυασμός εναλλακτικών μέσων για τη θέρμανση έχει σαν αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των κοινόχρηστων  δαπανών με ταυτόχρονη βελτίωση της θερμικής άνεσης των ενοίκων.

  Το μεγαλύτερο ποσοστό του κτηριακού δυναμικού στην Ελλάδα (περίπου 67% σε σύνολο επιφάνειας), είναι κατασκευασμένα πριν το 1980.  Τα κτήρια αυτά έχουν χαμηλή ενεργειακή κατάταξη ( Ε ή και χαμηλότερη). Αν λάβουμε υπόψη ότι οι σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις επιβάλλουν κτήρια με ενεργειακή κατάταξη Α+, καταλαβαίνουμε το κενό που πρέπει να καλυφθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των κτηρίων, ειδικά στα αστικά κέντρα.

Αντλίες Θερμότητας

Φυσικό Αέριο

Γεωθερμία

Ηλιοθερμία

Ποσοστό επιδότησης έως και 85% για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας

  Το πρόγραμμα ” ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ  ” προβλέπει  επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι €50.000 ευρώ ανά κατοικία, €100.000 ανά ΑΦΜ και  €80.000 συνολική κοινόχρηστη δαπάνη ανά πολυκατοικία (τα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Η κλιμάκωση της επιδότησης ξεκινά από 55% και φτάνει το 85% στις ατομικές επιδοτήσεις, ενώ στην περίπτωση των πολυκατοικιών είναι 70% και 80%, ανάλογα τον τύπο επιδότησης.

  Το πρόγραμμα αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων και διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση

 

Εκτός των γνωστών παρεμβάσεων του “Εξοικονομώ” Ι & ΙΙ, επιπλέον επιδοτεί και έργα για την ενεργειακή αυτονόμηση των κατοικιών, όπως την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 

Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων, φωτοβολταϊκά, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος να ξεκινήσει κάποιος για να ενταχθεί στο “εξοικονομώ” είναι η συνεργασία με μηχανικό σύμβουλο έργου. Ο μηχανικός θα σας καθοδηγήσει για τις απαραίτητες ενέργειες, τα δικαιολογητικά και για ότι άλλο έχει σχέση με το πρόγραμμα.

Οι σύμβουλοι μηχανικοί μας είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να συνεργαστούμε και να γλυτώσετε χρόνο και περιττές δαπάνες.

Αποκτήστε τον έλεγχο των συσκευών σας και των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

  Σαν “Έξυπνο Σπίτι” ή  Έξυπνο Κτήριο έχει επικρατήσει να ονομάζεται η δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου των συστημάτων ενός κτηρίου που καταναλώνουν ενέργεια, με σκοπό την ευκολία χρήσης αλλά και την μείωση της κατανάλωσης.

  Ο έλεγχος (BMS) γίνεται από κάποιο σύστημα τοπικά ή στο cloud, ασύρματα ή ενσύρματα για τον έλεγχο του φωτισμού, το σύστημα συναγερμού, τον έλεγχο διαρροών νερού κτλ. από οποιοδήποτε σημείο βρισκόμαστε, μέσω κινητού ή υπολογιστή. 

  Στις περιπτώσεις ενεργοβόρων συσκευών (π.χ. Συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού), έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τον τρόπο και το χρόνο λειτουργίας, περιορίζοντας τις  καταναλώσεις  στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα.   

  Η αναβάθμιση μιας κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου σε “Smart Home” βασίζεται κυρίως στην τεχνολογία IoT (Intenet Of Things) και σαν βασικό στόχο έχει τον χειρισμό όλων των συνδεδεμένων συσκευών προς όφελος της άνεσης χειρισμού από τον χρήστη αλλά και της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Συνδυασμένη Ενέργεια

  Αρκετές φορές προκειμένου να πετύχουμε τον ενεργειακό μας στόχο στο κτίριο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα διαφορετικές πηγές για τη θέρμανση, την ψύξη ή την παραγωγή ρεύματος.

  Ο συνδυασμός αυτός απαιτεί σωστή μελέτη και καλή γνώση του αντικειμένου, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό με το μικρότερο κόστος κατασκευής.  

  Το κάθε κτίριο είναι τόσο διαφορετικό όσο και οι διαφορετικές ανάγκες των ενοίκων του

Επισκευή Κελύφους Κτιρίου

Επισκευή μετοπών, στηθαίων, μπαλκονιών. Αποκατάσταση Επιχρισμάτων, Συντήρηση οπλισμού σκυροδέματος σε τμήματα της οικοδομής που έχουν υποστεί φθορές και διαβρώσεις από υγρασία, διαστολές ή μηχανικές καταπονήσεις.  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης εκτέλεσης εργασιών σε δυσπρόσιτα σημεία (ακάλυπτοι φωταγωγοί κτλ).  

Έμπειροι Μηχανικοί

Εξειδικευμένα Συνεργεία

Πιστοποιημένα Υλικά

Εγγύηση Εργασιών

Εγγύηση Εργασιών

 Τα έργα μας παραδίδονται με γραπτή εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας.  Κατα την εκτέλεση των εργασιών ακολουθούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για το προσωπικό, ενώ οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι όσες προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς κατά περίπτωση.

ενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

  • Για το Σπίτι
  • Την Επιχείρηση