building development

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Επισκευή  Συντήρηση Κτηρίου

  Αντιμετωπίζουμε το κτίριο – είτε είναι κατοικία είτε επαγγελματικός  χώρος – σαν ένα σύστημα που χρειάζεται συντήρηση αλλά και που ταυτόχρονα μπορεί να εξελιχθεί λειτουργικά.

Ένα κτήριο περισσότερο φιλικό στον ένοικο και ασφαλέστερο μέσω των “έξυπνων” συστημάτων διαχείρισης είναι τελικά φιλικότερο και στο περιβάλλον με μικρότερες καταναλώσεις και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Αναβαθμίζοντας & Επισκευάζοντας

Η Επισκευή και η συντήρηση αφορά όχι μόνο στα στατικά τμήματα που παρουσιάζουν φυσιολογικές φθορές από το χρόνο και την υγρασία (προσόψεις – μπαλκόνια κτλ), αλλά και στον ηλεκτρο/μηχανολογικό εξοπλισμό όπως τα συστήματα θέρμανσης, ή κλιματισμού.

 Η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αλλά και προϋπόθεση για αποφυγή μελλοντικών δαπανηρών επισκευών. 

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Ποσοστό επιδότησης έως και 85% για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας

  Το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ προβλέπει  επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι 50.000 ευρώ ανά σπίτι.

  Το πρόγραμμα αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων και διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων, με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση.

  Επιδοτεί και έργα για την ενεργειακή αυτονόμηση των κατοικιών, όπως την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 

Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων, φωτοβολταϊκά, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Ενεργειακή Αναβάθμιση

  Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου είναι το σύνολο των παρεμβάσεων που απαιτούνται προκειμένου αυτό να ανέβει ενεργειακή κατηγορία στην κλίμακα από Α έως Η όπως αυτή ορίζεται από τον ισχύοντα σήμερα κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) και όπως αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

   Η ανάγκη για μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και λιγότερο ενεργοβόρα κτίρια έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια επιτακτικά για διάφορους λόγους με κύριους την κλιματική αλλαγή και τα μεταβαλλόμενα κόστη των καυσίμων.    

Ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να προκύψει είτε με “παθητικές” παρεμβάσεις (πχ. κέλυφος, κουφώματα, μονώσεις) είτε με “ενεργητικές” παρεμβάσεις στη ενεργειακή διαχείριση των πόρων του κτιρίου. 

Δικό μας έργο είναι να ενσωματώσουμε την τεχνογνωσία και τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις, εξειδικεύοντας κάθε φορά στο κτίριο που αναλαμβάνουμε να αναβαθμίσουμε.

energeiaki anavathmisi

Απομακρυσμένος Έλεγχος

" Έξυπνο Σπίτι "

Αποκτήστε τον έλεγχο των συσκευών σας και των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

  Σαν “Έξυπνο Σπίτι” ή  Έξυπνο Κτήριο έχει επικρατήσει να ονομάζεται η δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου των συστημάτων ενός κτηρίου που καταναλώνουν ενέργεια, με σκοπό την ευκολία χρήσης αλλά και την μείωση της κατανάλωσης.

  Ο έλεγχος γίνεται μέσω WiFi ή άλλου ασύρματου δικτύου για τον έλεγχο του φωτισμού, το σύστημα συναγερμού, τον έλεγχο διαρροών νερού κτλ. από οποιοδήποτε σημείο βρισκόμαστε, μέσω κινητού ή υπολογιστή.

  Στις περιπτώσεις ενεργοβόρων συσκευών (π.χ. Συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού), έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τον τρόπο και το χρόνο λειτουργίας, περιορίζοντας τις  καταναλώσεις  στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα.   

  Η αναβάθμιση μιας κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου σε “Smart Home” βασίζεται στην τεχνολογία IoT (Intenet Of Things) και σαν βασικό στόχο έχει τον χειρισμό όλων των συνδεδεμένων συσκευών προς όφελος της άνεσης χειρισμού από τον χρήστη αλλά και της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Πιστοποιητικά - Άδειες

Οι υπηρεσίες  αυτές αφορούν υπηρεσίες μηχανικού και  απευθύνονται  σε ιδιώτες, επαγγελματίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες στην περιοχή της Αττικής. 

Τεχνικού Ασφαλείας,

Έκδοση Αδειών Εργασιών Μικρής Κλίμακας,

Μελέτη / Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Αδειοδότηση Επιχειρήσεων / Σύνταξη Φακέλου

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

ergasies mixanikoy

Επισκευή Κελύφους Κτιρίου

  Επισκευή μετοπών, στηθαίων, μπαλκονιών. Αποκατάσταση Επιχρισμάτων, Συντήρηση οπλισμού σκυροδέματος σε τμήματα της οικοδομής που έχουν υποστεί φθορές και διαβρώσεις από υγρασία, διαστολές ή μηχανικές καταπονήσεις.  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης εκτέλεσης εργασιών σε δυσπρόσιτα σημεία (ακάλυπτοι φωταγωγοί κτλ).  

Εξοικονόμηση στην Πολυκατοικία

Μειώστε τις κοινόχρηστες δαπάνες για θέρμανση και ρεύμα

Οι παρεμβάσεις που αφορούν την πολυκατοικία ειδικά στον τομέα της εξοικονόμησης καυσίμου, έχουν να κάνουν με την προσθήκη ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ), τον αυτοματισμό στο σύστημα θέρμανσης, την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του λεβητοστασίου αλλά και τη δυνατότητα αυτονόμησης της κεντρικής θέρμανσης.

Έμπειροι Μηχανικοί

Εξειδικευμένα Συνεργεία

Πιστοποιημένα Υλικά

Εγγύηση Εργασιών

Εγγύηση Εργασιών

 Τα έργα μας παραδίδονται με γραπτή εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας.  Κατα την εκτέλεση των εργασιών ακολουθούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για το προσωπικό, ενώ οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι όσες προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς κατά περίπτωση.

error: oops

για την Ενεργειακή Αναβάθμιση

του Σπιτιού Σας

Του επαγγελματικού χώρου

της ξενοδοχειακής μονάδας