Πιλοτικό ενεργειακά θετικό κτίριο

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί την πιλοτική εφαρμογή του ενεργειακά θετικού κτιρίου σε αυτό του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης το οποίο δεν λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια .

Οι πιλοτικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο είναι:

  • εγκατάσταση θερμομόνωσης στο κέλυφος και στην οροφή του κτιρίου,
  • αντικατάσταση των κουφωμάτων σε συνδυασμό με κινούμενα συστήματα σκίασης,
  • αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου με αντικατάσταση του δισωλήνιου συστήματος του κτιρίου με νέο διαστασιολογημένο σύμφωνα με τις νέες μειωμένες απώλειες,
  • αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης μέσω της αντικατάστασης των τερματικών μονάδων με FCU οροφής,
  • αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου με εγκατάσταση αντλιών θερμότητας,
  • αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του κτιρίου με φωτιστικά led
  • εγκατάσταση κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας.

Συνδυαστικά με τις κτιριακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, θα προστεθεί φωτοβολταϊκό πάρκο και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με υδρογόνο και μπαταρία ώστε το σύστημα (κτίριο) να γίνει πρακτικά αυτόνομο.

περιεχόμενα σελίδας

ενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

  • Για το Σπίτι
  • Την Επιχείρηση