210 98 52 693

Αντικατασταση Λεβητα καυστηρα

Αντικατάσταση Λέβητα Καυστήρα

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση λέβητα ή καυστήρα θέρμανσης σε πολυκατοικία.

  Ο λέβητας και ο καυστήρας είναι τα στοιχεία εκείνα της εγκατάστασης που μεταφέρουν τη θερμική ενέργεια του καυσίμου στο νερό της εγκατάστασης το οποίο με τη σειρά του μέσω των θερμαντικών σωμάτων αποδίδει ποσά θερμότητας στον χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε.  

  Ο Καυστήρας είναι η συσκευή που παραλαμβάνει το καύσιμο και με κατάλληλες διατάξεις το αναφλέγει τροφοδοτώντας την εστία καύσης του λέβητα.

  Είναι προφανές ότι η σωστή επιλογή του λέβητα είναι συναρτώμενη με τον καυστήρα όπως και το αντίστροφο

  Ως προς την επιλογή νέου λέβητα ή καυστήρα για κεντρική θέρμανση, θα συναντήσουμε αρκετές παραλλαγές και ποιότητες στην κατασκευή αλλά και τον σχεδιασμό.

Τα βασικά κριτήρια  για την επιλογή είναι η πραγματική θερμική απόδοση του συστήματος,  η ενεργειακή του κατάταξη, η ποιότητα σχεδιασμού,  η τεχνική υποστήριξη και ο χρόνος εγγύησης από τον κατασκευαστή.

  Ανάλογα με τη χρήση το είδος της εγκατάστασης τον τρόπο καύσης αλλά και το καύσιμο που χρησιμοποιούμε, οι λέβητες χωρίζονται σε ατμοσφαιρικούς ή πιεστικούς.

   Μια ξεχωριστή κατηγορία λεβήτων είναι οι λέβητες συμπύκνωσης που σαν βασική αρχή έχουν την εκμετάλλευση μέρους της θερμότητας των καυσαερίων την οποία αποδίδουν πίσω στην εγκατάσταση.

  Στην περίπτωση των λεβήτων συμπύκνωσης ο καυστήρας είναι συνήθως ενσωματωμένος στον λέβητα μαζί με τα υπόλοιπα όργανα ελέγχου.

  Η επιλογή του νέου λέβητα ή καυστήρα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα του συστήματος, η ενεργειακά χαμηλή κατανάλωση και ή μακροζωία του εξοπλισμού.

Η εγκατάσταση νέου λέβητα ή καυστήρα προϋποθέτει τη  σωστή διαστασιολόγηση της ισχύος τους και  την συμβατότητά τους.

περιεχόμενα σελίδας

Ρωτήστε τον εικονικό βοηθό μας

Popup oikonrg

ενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

  • Για το Σπίτι
  • Την Επιχείρηση