Έκδοση Αδειών Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Οι άδειες εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά και αφορούν εργασίες μικρής κλίμακας όπως για παράδειγμα ανακαινίσεις προσόψεων, επισκευές μπαλκονιών με χρήση σκαλωσιάς κτλ.

το κόστος μιας τέτοιας άδειας κλιμακώνεται ανάλογα με την επιφάνεια του κτίσματος που θα επισκευαστεί.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας είναι:


• Tο διάγραμμα και το φύλλο από το κτηματολόγιο
• Η οικοδομική άδεια
• Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας
• Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, τομές)
• Τυχούσες νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρεσιώνενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

  • Για το Σπίτι
  • Την Επιχείρηση