ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Σύμβουλος Έργου

Προκειμένου να ενταχθείτε σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα ή να προχωρήσετε σε επισκευή, ανακαίνιση ή σε νέο έργο, μπορείτε να συμβουλευτείτε κάποιο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ως τεχνικό σύμβουλο.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία υποβολής της αίτησης καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του.

Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του κωδικούς taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.

περιεχόμενα σελίδας

ενεργειακή αναβάθμιση

συντήρηση

επισκευή

Μιλήστε με τους Ειδικούς

  • Για το Σπίτι
  • Την Επιχείρηση